eAlarm

Programmatūras un aparatūras kompleksa eAlarm galvenais komponents ir programmnodrošinājums centralizētās apsardzes pultīm — eAlarm Security System.

Tas nodrošina objektu apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju sistēmu un citu telemetrijas sistēmu datu savākšanu, apstrādi, glabāšanu un vizualizēšanu.

 

Programmnodrošinājuma eAlarm galvenās iespējas:

● Lietotāju autorizēšanas sistēma un sistēmas notikumu reģistrācijas žurnāli

● Objektu datu bāzu un papildinformācijas glabāšana, meklēšana šajā informācijā izmantojot filtrus

● Elastīga laika intervālu kontroles sistēma

● Izbraukumu uzskaites sistēma

● Integrēta attālinātās videonovērošanas sistēma

● Iebūvēta pieprasījumu uzskaites sistēma 

● Saraksta kontrole atvērta/slēgta

● Optimizēta trauksmju apstrāde

● Operatīva piekļuve notikumu vēsturei

● Elastīga objekta tehniskā apraksta sistēma notikumu saņemšanai un atšifrēšanai

● Notikumu kodu šabloni

● Iespēja piešķirt lietotājiem piekļuvi sistēmas datiem, izmantojot lietotāja Web interfeisu vai nosūtot pielāgojamas SMS vai e-pasta ziņas

 

Programmnodrošinājums eAlarm balstās uz arhitektūru klients — serveris, un sastāv no 3 galveno veidu moduļiem:

● uztvērējs (monitor),

● serveris (daemon)

● operatora interfeiss (console)

 

Sistēmas sazarojuma diagramma ir atkarīga no piedāvātās slodzes. Programmnodrošinājums eAlarm veiksmīgi tiek izmantots gan nelielām novērošanas stacijām, kur visas sistēmas komponentes ir uzstādītas vienā personālajā datorā, gan arī lielām, sazarotām informācijas sistēmām, kurās uztvērēji un operatoru darba vietas var būt novietotas dažādās pilsētās.

 

Sistēma ir savietojami ar šādu uztveršanas aprīkojumu:

  • CORTEX (Latvija)
  • KP ELECTRONICS (Izraēla) un ar to savietojamajiem izejas protokoliem
  • SUR-GARD (Kanāda) un ar to savietojamajiem izejas protokoliem 
  • Silent Knight (ASV)

Tā, kā izejas protokoli SUR-GARD un ADEMCO 685 ir drošības aprīkojuma de facto standarts, sistēmas savietojamība ar šiem protokoliem nodrošina savietojamību ar visdažādāko drošības sistēmu ražotāju plašu uztveršanas moduļu un pulšu spektru. Pēc atsevišķas vienošanās ar pasūtītāju iespējams izstrādāt arī cita aprīkojuma atbalstu.