etxManager

programmnodrošinājums objektos esošo Ethernet komunikatoru eAlarm ETX konfigurēšanai. Savienojums ar retranslatoru tiek uzstādīts izmantojot Ethernet tīklu. Funkcija Discover sniedz iespēju noteikt visus aktīvos eAlarm ETX komunikatorus tīkla segmentā. Programmnodrošinājums etxManager sniedz iespēju uzstādīt visus komunikatoru eAlarm ETX konfigurācijas darba parametrus.