Aprīkojums novērošanas tīkliem

Datu pārraides tīklu izveidei nepieciešamas ne vien ziņojumu uztveršanas un apstrādes sistēmas, bet arī brīvi nodrošināt ziņojumu saņemšanu un tālāku retranslāciju spējīgs aprīkojums. Piedāvātie retranslatoru modeļi ir aprīkoti ar pašdiagnostikas un darba spējas kontroles sistēmām, mezglu dublēšanas iespēju, un izmantojot iespējas dublēt retranslējamās informācijas pārsūtīšanai nepieciešamos kanālus.  Notikumu piegādes uz centrālo pulti apstiprināšanas sistēma nodrošina 100% no objekta retranslatora saņemtā ziņojuma piegādes garantiju gadījumā ja darbojas vismaz viens no informācijas pārraides kanāliem.