Licenсes un sertifikāti

Uzņēmums ir saņēmis:

  • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izsniegtu otrās kategorijas apsardzes darbības licenci Nr. 760 (apsardzes tehnisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, apkope un remonts, fiziskās personas, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze, apsardzes darbībā izmantojot apsardzes tehniskās sistēmas);
  • Industriālo sertifikātu, kas ļauj nodrošināt apsardzes pakalpojumus iestādēs, kas saistītas ar valsts noslēpumu;
  • Latvijas Valsts Elektrosakaru inspekcijas atļauju;